חלו"ם בזום

22.3.2023 | 20:00

(ההרצאה תלווה בתרגום לשפת הסימנים)

"מיצוי זכויות - זכויות משפחות מיוחדות בעולם משתנה"

זכויות הילד/ה, זכויות המשפחה, היכרות עם עולם הזכויות על רבדיו השונים בהקשר של משפחות מיוחדות, הענקת ידע וכלים מעשיים לפעולה בעולם הזכויות במדינת ישראל.

אודות המרצה: רחל סגל, עורכת דין במרכז סיוע ומיצוי זכויות של עמותת “קשר”.

ההשתתפות בהרצאה מותנית ברישום מוקדם עד ליום 15.3.2023

מצפים לראותכם, סופי סאלח וקרן.