הצוות המקצועי

רועי פלפלמנכ"ל העמותהroi@michata.org.il מלי שקורי קורןמזכירת עמותה ועוזרת מנכ"לmalis@michata.org.il סהר פלסמזכירות חטיבת הגיל הרך וקדם יסודיsahar@michata.org.il רויטל פלנבאוםמזכירות חטיבת הגיל הרך וקדם יסודיrevital@michata.org.il טלי גרינשטייןמנהלת חטיבת הגיל הרך לוסי מלכי…

להמשך קריאההצוות המקצועי