תכנית "סימני דרך"

תכנית "סימני דרך" הינה מיזם משותף של בית מיחא ומשרד הרווחה להדרכת הורי פעוטות עם לקות שמיעה המשולבים במסגרות חינוך בקהילה.
עמותת בית מיח"א עוסקת כשישים שנה בשיקום ילדים עם לקות שמיעה.
העמותה ייסדה מעונות יום וגנים ייחודיים לילדים עם לקות שמיעה. העמותה רואה צורך להתאים שירותיה לתפיסות הרווחות כיום בתחום שיקום ילדים עם לקות שמיעה, המדגישות את חשיבותה של המשפחה בגידול הילד וחינוכו.
כיום, חלק מההורים לילדים עם לקות שמיעה מעדיפים לאפשר לילד להשתלב עם עמיתיו השומעים בקהילה. כלומר, לשלבו במסגרת חינוכית רגילה ליד הבית. הורים הבוחרים בדרך זו יכולים להיתרם מתכנית ייחודית של תמיכה וליווי בתהליך.

אנו במיחא רואים אתכם ההורים שותפים לנו בתהליך ההתערבות השיקומי. שותפותכם בתכנית הטיפול של ילדכם עשויה לקדם את הילד בעיקר בתחומי התקשורת והשפה. השותפות יכולה לסייע גם לכם בקבלת החלטות ובהובלת תהליך הטיפול והחינוך של ילדכם.

מהות התכנית:
הדרכת ההורים בביתם, מנקודת מבט של הפיכת הסביבה הביתית למעודדת למידה שמיעתית ונגישה.
ההדרכה תינתן להורים לפעוטות המשולבים מראשית התהליך השיקומי במסגרות בקהילה.
ההדרכה תינתן על פי בקשת המשפחה ותכלול עד שלושה מפגשים (בשנת לימודים) בבית הילד עם קלינאית תקשורת ייעודית לתכנית זו ("הקלינאית המסתובבת").

מטרות המפגשים:
א. הדרכת המשפחה כיצד להפוך את הסביבה הביתית למעודדת למידה שמיעתית ומתן הצעות ליישום.
ב. מתן הצעות לשיפור התנאים האקוסטיים בבית והתאמתם לצרכי הילד.

הצטרפות לתכנית:
הרשמה תעשה במזכירות החינוכית לגיל הרך- באמצעות לילך – טלפון 03-6994778 שלוחה 1
עלות למשפחה עבור כל מפגש הדרכה – 50 ש"ח.
לאחר ההרשמה תיצור עימכם קשר "הקלינאית המסתובבת" לתאום המפגש.