שילוב אישי בגן

לילדים המשתלבים בשילוב אישי רמת שפה הקרובה או תואמת את גילם הכרונולוגי והם יכולים ללמוד ולהתפתח בתנאים הקיימים במסגרות הרגילות עם התאמות ותמיכה מאנשי מקצוע מומחי-תחום.

בשילוב האישי מתפרשת תוכנית הטיפול על פני היממה כאשר בשעות הבוקר הילד מקבל תמיכה ועזרה ממומחי תחום בגן הרגיל בסביבת מגוריו, ואילו בשעות אחר הצהרים מגיעים הילדים למרכז הטיפולי של מיחא ומקבלים עזרה נוספת בהתאם לצרכיהם בקבוצה או באופן אישי. לגן מגיעה מדריכה ממיחא המלווה ומדריכה את הצוות (גננת האם/סייעת פדגוגית/גננת שיח) בכל הכרוך בהתמודדות עם שילוב ילד עם לק”ש במישור הלימודי ובמישור החברתי. היא מתייחסת להנגשה אקוסטית כמו גם להנגשה של חומרי הלימוד, אסטרטגיות ההוראה והפעילויות השונות בגן. הצוות החינוכי בגן מקבל תמיכה והדרכה כיצד ליצור סביבה שיש בה הזדמנויות למפגש פעיל ומשמעותי בין הילד השומע והילד עם לק”ש, מפגש שמזמן אינטראקציות לימודיות וחברתיות המעודדות יצירת קשר הדדי וטבעי (אינגבר ובני-נוקד, 2006).

תכנית הטיפול בשעות אחר הצהריים מתבצעת במרכז הטיפולי והיא כוללת למידה שמיעתית, פיתוח כישורי שפה ודיבור, מוכנות לקראת למידה בית-סיפרית, תמיכה רגשית–חברתית וטיפוח כישורים ספציפיים הנגזרים מהתוכנית החינוכית היחידנית (תח”י). ההורים, כשותפים פעילים בתהליך קבלת ההחלטות ובתוכנית ההתערבות של ילדם, מקבלים תמיכה בתחום הפסיכו-סוציאלי והדרכה מעשית מהצוות החינוכי-טיפולי. זאת, על מנת לתת להם כלים שיסייעו להם לתמוך בשילוב ילדם במסגרת החינוכית הרגילה ולסייע בקידום התאמתה לצרכיו.