פרויקט משח"ק

מעקב שפתי לבעלי לקויות שמיעה חד-צדיות או קלות – הקושי השמיעתי של ילדים עם לקות קלה או חד-צידית בשמיעה בולט במיוחד במצבים  כגון: דיבור שקט, דיבור ממרחק, או דיבור בתנאי רעש והדהוד. ילדים אלו מתקשים לעקוב ולהבין את דברי הגננת/המורה והילדים, בזמן הפעילות החינוכית –חברתית ונזקקים לסיוע. לאור העובדה שחלק לא קטן מהילדים מראה עיכוב בהתפתחות השפה, נבנה פרויקט "משחק" שמטרתו לספק לילדים סביבה עשירה בשפה ובשיח טבעי. השירות ניתן לפעוטות עם לקות קלה או חד צידית, המשולבים במעקבי שמיעה בבית מיחא ונמצאים במסגרות חינוכיות בקהילה.