עקרונות הטיפול

ילד עם לקות שמיעה
ילד עם לקות שמיעה

איתור מוקדם: הבנת החשיבות של גיל קריטי בהתפתחות והאיתור המוקדם של לקות השמיעה שמתאפשר כיום תודות להכנסת בדיקות הסינון בכל בתי היולדות בארץ, מסייע במתן תכנית טיפול ושיקום שמיעתי מוקדם ככל שאפשר. אלה מזמנים לפעוט המתקבל לטיפול התנסות שמיעתית ותקשורתית בתקופה בה יש גמישות בהתפתחות המוח כך שניתן יהי לקדם את הילד ולהגיע להישגים מיטביים בהמשך.

התערבות מוקדמת: שלושת השנים הראשונות הינן משמעותיות ביותר לתהליך רכישת כישורי תקשורת ראשוניים ובעקבותיהם רכישת השפה, ועל כן קיימת חשיבות להתערבות טיפולית מוקדמת ככל האפשר כבר בחודשים הראשונים לחיי התינוק.

התייחסות לכלל התחומים בהתפתחות הילד: על בסיס הכרות על השלכות לקות השמיעה על התפתחות הילד, הצוות המקצועי בבית מיחא מאמין בהתייחסות כוללת לכל תחומי התפקוד של הילד ומתן מענה מקצועי למרכיבים השונים התומכים בהתפתחות תקינה.

מגוון שיטות טיפול וגישות תקשורתיות בתכנית ההתערבות: בבית מיחא הצוות המקצועי מתמחה במגוון גישות תקשורת המותאמות לצרכי הילד ולבקשות משפחתו: תקשורת אוראלית, תקשורת שמיעתית מילולית ותקשורת כוללנית (שפה אוראלית ושפת הסימנים).

שילוב ושיתוף המשפחה מהווים את אחת מאבני היסוד בתכנית ההתערבות במיחא. על פי גישה זו, לא ניתן לקדם ילדים במנותק ממשפחותיהם בשל ההשפעה ההדדית שיש להם זה על בתהליך החינוך והשיקום של הילד. תוכנית התערבות במיחא, מדגישה אם כן, את מקומה של המשפחה בהליך ההתערבות. הצוות הרב מקצועי במיחא מעניק מידע, הדרכה ותמיכה להורים במימוש התפקיד הטבעי שלהם בגידול הילד. הצוות פועל לשותפות של הורים בתכנית הטיפול, בקבלת החלטות על מטרות הטיפול, יעדיו ודרכי ההתערבות.

ילד עם לקות שמיעה בטיפול בדיבור עם קלינאית תקשורת
ילד עם לקות שמיעה בטיפול בדיבור עם קלינאית תקשורת

גישה טבעית: על בסיס ההבנה שהתפתחות אופטימאלית מתרחשת בסיבה הטיבעית של הילד, תכנית ההתערבות במיחא מדגישה שילוב פעילויות הקשורות להקניית שפה ותקשורת בשגרת החיים היומיומית, טיפוח תקשורת ושפה באמצעות יחסי הגומלין בין הילד להוריו וביסוס הדפוסים הרגשיים והיחסים החברתיים של הילד עם לקויי השמיעה בסביבתו הטבעית.

שילוב מרבי של הילד במסגרות חינוכיות בקהילה בהתאם ליכולתו וכישוריו, תוך הדגשת החשיבות שיש להתנסויות ולמידה בסביבה טבעית ועם ילדים שומעים. הצוות המקצועי בבית מיחא שם לעצמו כמטרה מרכזית לאפשר לכל הילדים להשתלב במסגרות חינוכיות בקהילה, ללוות את השילוב תוך הנגשת הסביבה הלימודית ומתן הדרכה ותמיכה לכל השותפים בתהליך זה

צוות רבתחומי: הצוות המקצועי במיחא פועל בתאום ובסינכרון הדדי. עבודת הצוות הרב מקצועי מאפשרת מפגש ודיון רב תחומי ורב מקצועי שמטרתם לשפר את איכות הטיפול בילד ובמשפחתו, למנוע ראייה צרה וחד צדדית של התפתחות המערכת המשפחתית ולתכנן במשותף תכנית התערבות המתייחסת לכלל הממדים הקשורים בהתפתחות זו.