משרד הרווחה (מגיל חצי שנה עד גיל 3)

חוק מעונות יום שיקומיים לילדים עם לקות שמיעה
חוק זה בא להבטיח לפעוט, עם לקות שמיעה, מגיל חצי שנה ועד שלוש, מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית המתאימה לצרכיו.
שלושה תנאים צריכים להתקיים לצורך מימוש הזכאות:

  1. ילד שטרם מלאו לו שלוש ב- 26 לאוגוסט שלפני אותה שנת לימודים.
  2. הילד מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  3. הערכה התפתחותית ממכון מוכר להתפתחות הילד.

בבית מיחא קיים מעון יום שיקומי ייעודי לילדים לקויי שמיעה.
על מנת לממש זכאות למעון יום שיקומי יש לפנות לעובדת סוציאלית באגף הרווחה מאזור מגוריכם. לאחר פתיחת תיק באגף הרווחה, העובדת הסוציאלית תפנה את החומר לועדת הערכה במשרד הרווחה המחוזי (שד’ ירושלים 22 יפו), שתקבע את השמת הילד במעון עפ”י צרכיו.

  • לצורך פניה לועדת הערכה תתבקשו להעביר אל העובדת הסוציאלית מסמכים רלוונטיים.
  • לאחר קבלת אישור ועדת ההערכה, יוסדר נושא התשלום למעון. התשלום נעשה באגף הרווחה (באמצעות העובדת הסוציאלית) באזור מגוריכם ונקבע בהתאם להכנסות המשפחה. יש חשיבות בהסדרת התשלום ברווחה על מנת שהילד יכנס למעון וכן ימשיך את שהותו במעון ככל שיידרש.
  • הסעות למעון- ילד המשולב במעון יום שיקומי זכאי להסעה ולליווי בהסעה, מביתו למעון ובחזרה (ההסעות והליווי באחריות הרשות המקומית).
  • ילדים השוהים במעון יום שיקומי ייעודי זכאים לקבלת טיפולים פרא- רפואיים במסגרת המעון עפ”י צרכיו.

ליווי סייעת – ילדים בגיל 3-1 המטופלים במיחא ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים (לדוגמא: נעמת, ויצ”ו וכו’) באזור המגורים, בכל ימי השבוע או בחלקם, זכאים לליווי סייעת למספר שעות בשבוע. הזכאות הינה רק לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוכיות רגילות הנמצאות בפיקוח משרד התמ”ת (כגון ויצ”ו, נעמת, אמונה).

  • בעניין זה יש לפנות לעובדת הסוציאלית שבאזור המגורים ולהגיש בקשה. לצורך הבקשה תתבקשו להביא גם המלצה ממיחא לגבי סייעת עבור ילדיכם.
  • צוות מיחא מספק במידת הצורך הדרכה לצוותי המסגרות החינוכיות המשלבות ילדים עם לקות שמיעה המטופלים במיחא. סייעת אישית, המתחילה לעבוד עם הילד מוזמנת להתלוות להורים לטיפול קלינאית התקשורת, על מנת לקבל הדרכה מתאימה לעבודה עם הילד.

ההרשמה למעונות היום הרגילים במקום המגורים מתחילה בחודש ינואר בכל שנה.
להרשמה – ניתן לפנות ישירות למעון.
לעיתים, ניתן לקבל הנחה בתשלום למעון – לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקת הרווחה, שבאזור המגורים.

ילדים להורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הועדה על ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.