משרדים וארגונים המטפלים בנושא שמירה ומיצוי זכויות

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר-אילן
השירות: יעוץ וסיוע משפטי בתחומים מגוונים: ביטוח לאומי, נגישות, ניידות, שילוב והסעות, זכויות קופות חולים, אפוטרופסות ועוד
כתובת: עו”ד רוני רוטלר, הפקולטה למשפטים, אונ’ בר-אילן ר”ג 52900
טלפון: 03-5318373 פקס: 03-5351856
דואר אלקטרוני: Rothler@mail.biu.ac.il

משרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
www.Mugbaluyot.justice.gov.il
השירות: מרכז מידע בדבר חוקים, תקנות, נהלים ושירותים לאנשים עם מוגבלות, לשכה לפניות הציבור, ייעוץ בנושאי נגישות. מטרה: לקדם שוויון ולמנוע הפליה של אנשים עם מוגבלות, לעודד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.
כתובת: רח’ בית הדפוס 12, בניין “בית השנהב”, אגף B, ירושלים 95483
טלפון: 02-6549555 פקס: 02-6549560
דואר אלקטרוני: mugbaluyot@justice.gov.il

בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות
www.bizchut.0rg.il
השירות: העמותה פועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית או נפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים.
כתובת: ת.ד. 35401, ירושלים 91352
טלפון: 6521308- 02 , פקס: 6521219- 02
דואר אלקטרוני: mail@bizchut.org.il

עמותת “קשר” – שירות משותף של “יד שרה” ועמותת “קשר”
www.mrkesher.org.il
השירות: קו מידע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים
• בשיחת טלפון אחת לקו המידע, תוכלו לקבל מידע על זכויות והטבות, ארגונים ועמותות, מרכזי אבחון וטיפול, מסגרות חינוך, פנאי ועוד.
טלפון: 6446*

עמותת “קול הזכויות”
www.allrights.co.il
השירות: העמותה פועלת למימוש זכויות של ילדים עם צרכים מיוחדים
כתובת: כתובת: היצירה 14, רמת גן
טלפון: 072-2239918