לקות שמיעה קלה ולקות חד-צידית

לחוש השמיעה השפעה מרכזית על תהליכי התפתחות השפה, הדיבור, החשיבה,כישורי הלמידה וכישורים חברתיים. כל מצב של לקות שמיעה, ולו גם הקל ביותר, עלול להשפיע על תהליכים אלה.

שמיעה בשתי האוזניים מאפשרת למוח לשלב את המידע המגיע משני הצדדים ולשפר בכך את:

 • עוצמת הגירוי השמיעתי
 • הבנת דיבור בנוכחות רעש רקע
 • איתור מקור הצליל במרחב

לקות שמיעה חד-צידית מתייחסת למצב בו השמיעה באוזן אחת הינה בגבול הנורמה ובאוזן השנייה קיימת לקות שמיעה.

לקות שמיעה קלה מתייחסת למצב בו השמיעה אינה בגבול הנורמה ויש לקות קלה באחת או בשתי האוזניים.
מחקרים מצביעים על כך כי גם לקות קלה או לקות חד-צידית בשמיעה עלולים לפגוע בתפקוד השפתי, התקשורתי, הלימודי, החברתי והרגשי של הילד.

הקושי השמיעתי של ילדים עם לקות קלה או ליקוי חד-צידית בשמיעה בולט במיוחד בתנאי האזנה קשים כגון: דיבור שקט, דיבור ממרחק, דיבור בתנאי רעש ובמצבי הדהוד. בשל כך לילדים אלו עלול להיות קושי בלעקוב ולהבין את דברי הדובר באינטראקציה תקשורתית ובמצבי למידה והם זקוקים לעיתים לסיוע.

המלצות להורים לילד עם לקות שמיעה חד-צידית או לקות שמיעה קלה

 • יש לבצע מעקב שמיעתי תכוף בהתאמה להמלצת צוות מקצועי.
 • יש לבצע מעקב אחר קצב ואיכות התפתחות השפה והדיבור של הילד.
 • לדבר עם הילד ממרחק קצר יחסית אל האוזן המתפקדת.
 • להשתדל לצמצם את רעשי הרקע ככל האפשר (מוסיקה, טלוויזיה וכדומה).
 • במצבי רעש להשתדל לדבר אל הילד קרוב ומצד האוזן הטובה (למשל נשיאה במנשא ולא בעגלה).
 • במפגשים בגן מומלץ להושיב את הילד קרוב לגננת כשהאוזן הטובה מופנית אל הגננת.
 • מומלץ להימנע מחשיפה לרעש חזק.
 • במקרים בהם הלקות קלה עד בינונית ניתן לשקול שימוש במכשיר שמיעה.
 • מומלץ להקפיד על סביבה אקוסטית מיטבית בעיקר בסביבה החינוכית.
 • יש לשקול שימוש במערכות FM (אישית או סביבתית) בסביבה החינוכית, המערכת מאפשרת שמיעת דיבור (של דובר עיקרי) ומתגברת על מגבלות של מרחק ורעשי רקע.