יעדים ומטרות

הצוות הרב מקצועי שם לו למטרה להשיג את היעדים הבאים:

ילדה לקוית שמיעה מדפדפת בספר
ילדה לקוית שמיעה מדפדפת בספר

טיפול בילדים עם לקות שמיעה:

 • שיקום שמיעתי לילדים עם סוגים שונים של לקות בשמיעה.
 • פיתוח כישורי שמיעה, תקשורת, שפה ודיבור.
 • טיפוח החשיבה וביסוס מיומנויות למידה.
 • טיפוח רגשי, ביסוס 'כוחות האני', מודעות והתמודדות עם לקות השמיעה.
 • פיתוח המיומנויות החברתיות של ילדים עם לקות שמיעה.
 • שילוב חברתי של ילדים עם לקות שמיעה בסביבה טבעית ועם ילדים שומעים.

שילוב ההורים והמשפחה בטיפול בילד עם לקות שמיעה:

 • מתן מידע מקיף על התפתחות הילד עם לקות שמיעה בתחומים שונים.
 • הדרכה ופיתוח מיומנויות ההורים בטיפול וחינוך הילד עם לקות שמיעה.
 • תמיכה, ליווי וייעוץ למשפחה המצומצמת והרחבה.
 • מעורבות פעילה של ההורים בתהליך השיקום והחינוך ושיתוף בקבלת החלטות הקשורות לתכנית הטיפול של הילד.
 • הדרכת ההורים במימוש זכויותיהם כהורים לילד עם לקות שמיעה ובמגעיהם עם מסגרות שונות בקהילה.

שילוב ילדים עם לקות שמיעה בקהילה:

 • שילוב ילדים עם לקות שמיעה במסגרות חינוכיות וחברתיות בקהילה.
 • פיתוח שירותים בקהילה המותאמים לאוכלוסיית ילדים עם לקות שמיעה.
 • הרחבת המודעות של הקהילה לצרכיהם, אופן התפתחותם והשתלבותם של ילדים עם לקות השמיעה בקהילה השומעת.
 • הדרכת אנשי מקצוע בקהילה: מתן סדנאות, הרצאות ודפי מידע.
 • סינגור וקידום חקיקה לרווחת הילד עם לקות השמיעה ומשפחתו.