You are currently viewing חנוכה בפתח: “להנגיש המופעים לילדים לקויי שמיעה”

חנוכה בפתח: “להנגיש המופעים לילדים לקויי שמיעה”

בעלי האולמות חויבו להתאים אותם לבעלי מוגבלויות, אולם לא ממהרים לעשות זאת. בפנייה לשרת התרבות נכתב כי הדבר גורם סבל רב לילדים, שלעתים מוותרים על המופע. “זה מתסכל”

קרא כתבה מלאה

כתיבת תגובה