זכויות נוספות

קופות חולים- החזרים על הטיפולים במיחא

• המשפחות זכאיות להחזר של התשלום עבור הטיפולים במיחא מקופות החולים.
• גובה ההחזר משתנה מקופה לקופה.
• יש לפנות לקופות החולים עם הקבלות המקוריות על התשלום בצירוף אישור ממיחא על קבלת טיפולים.
• על פי רוב, מקבלים מהקופה החזר על מספר חודשים יחד (בד”כ 3), לאחר הצגת קבלות עבור הטיפולים.

משרד הבריאות- החזר על מכשירי שמיעה www.health.gov.il

משרד הבריאות מסייע במימון מכשירי שמיעה ומערכת FM לילדים ונוער (עד גיל 18)
על פי המלצה של רופא אף אוזן גרון וקלינאית תקשורת מוסמכת.

ההשתתפות הכספית נעשית באמצעות לשכת הבריאות המחוזית השייכת לאזור מגוריכם.

* בפניה למשרד הבריאות יש לצרף מסמכים שונים. רשימת המסמכים הדרושים תובא לידיעתכם על ידי
העובדת הסוציאלית עם קבלת ההמלצה לרכישת מכשירי השמיעה.
*הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי.

* משרד הבריאות קבע מחיר מקסימלי למכשיר שמיעה ובהתאם משתתף במימון.
תקרת ההשתתפות המרבית עבור מכשיר שמיעה:
6,000 ₪ לכל אוזן (מכשיר דיגיטלי)

ועבור מכשיר FM: 8,000 ₪.

השתתפות משרד הבריאות עומדת על 75% מעלות המכשיר עד לתקרה שקבע. השתתפות ההורים הינה 25% בכל מקרה.

ניתן להגיש אישורי הכנסה של ההורים ובמקרים חריגים יקבע משרד הבריאות השתתפות גבוהה מ75%.
יש לציין, כי עלות מכשירי השמיעה בד”כ גבוהה מתקרת ההשתתפות ועל ההורה להשלים את יתרת הסכום.

תכיפות החזרים: בעבור מכשיר שמיעה- אחת ל- 3 שנים.
בעבור מכשיר FM: אחת ל- 5 שנים.

ביטוח למכשירי שמיעה

עם רכישת מכשירי השמיעה האישיים לילדיכם, כדאי לברר עם הסוכן ממנו רכשתם את המכשיר, כיצד ניתן לבטח את המכשירים על אובדן. אנו ממליצים מאד על ביטוח המכשירים.

ניתוח שתל כוכליארי

שתל כוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים.
אחזקת השתל הכוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של שתל. בכל מקרה יש לבדוק מול כל קופה את גובה ואופן ההחזר.

מרכז ההשתלה מספק את המידע ומסייע בתהליך מול קופת החולים.

היעדרות מהעבודה וימי חופש

הורה לילד עם מוגבלות זכאי ע”פ חוקי העבודה להעדר מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לילד עם מוגבלות.
כיום החוק מאפשר להורה היעדרות של 15 יום לצורך מתן סיוע לילד (על חשבון ימי המחלה של העובד עצמו ולא בנוסף להם!), ע”מ לממש זכות זו על העובד:

• להיות מועסק לפחות כשנה אצל המעסיק.
• על הילד להיות מוכר כנכה (כלומר הילד מקבל קצבת נכות).
• ימי ההיעדרות ינוכו מחשבון ימי המחלה של ההורה או על חשבון ימי החופשה שצבר(- נתון לבחירת ההורה).
ע”מ לממש את הזכות לימי היעדרות על ההורה לספק למעסיק:
• אישור חד פעמי מהרופא על היותו של הילד נכה ושהוא זקוק לסיוע בשל מוגבלותו.
• אחת לחודש יש להעביר למעסיק סיכום אודות הימים והשעות בהם הוא נעדר לטובת הטיפול בילד.
• אישורים מהגורמים המטפלים הכוללים ציון יום ושעות בהם היה הילד בטיפול.

במקרים חריגים ניתן גם לממש זכות להיעדרות ל 15 יום נוספים בשנה, וזאת במקרים הבאים בלבד:
ההורה העובד הינו הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או במקרה ובן הזוג השני לא נעדר מעבודתו למטרת סיוע לילד.

לצורך מימוש הזכות הנ”ל יש לפנות למעסיק.

הערות:
• על המעביד חל איסור לדרוש מההורה פרטים נוספים אודות מחלת בנו/ביתו, להוציא: שם מלא, מספר ת.ז ותאריך לידה.
• זכות זו מוקנית גם לאפוטרופוס וגם להורה במשפחת אומנה.