זכויות נוספות הנגזרות מן הזכאות לגמלת נכות

הנחה בתשלום ארנונה

תקנות משרד הפנים קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה. הורים לילד לקוי שמיעה אשר מקבל גמלת ילד נכה, זכאים להגיש בקשה להנחה.

• הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות הן עפ”י שיקול דעתן.
• הרשויות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות (יתכן שינויים בדרישות בין הרשויות).

יש למלא טופס הנחה שיש לבקשו במחלקת הארנונה או באתר האינטרנט של הרשות וכן לוודא מהם המסמכים הנוספים הנדרשים.

הנחה בחשבון המים

זכאות להנחה בחשבון המים תינתן בעבור ילד (בגיל 0-18) המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי.

על פי חוק, כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ”ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש. ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית, בבית בו מתגורר הילד.

ההטבה תינתן אוטומטית לרשימת זכאים המועברת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לתאגידי המים השונים.
בשיחת טלפון לביטוח לאומי : 6050* תוכלו לברר האם אתם ברשימת הזכאים (ולא בחברת המים)

הנחה בבזק

משפחה לילד עם לקות בשמיעה המקבלת גמלת ילד נכה (גובה קצבה של 75% ומעלה), זכאית להנחות בתשלומים לבזק (עבור התקנת טלפון, דמי שימוש, ותעריף פעימות המונה).

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה:
• טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן לקבל במיחא או באתר “בזק”).
• תצלום תעודת זהות והספח של ההורה, כולל הדף בו מופיעים פרטי הזהות של הילד לקוי השמיעה.
• תצלום חשבון טלפון אחרון.
• תצלום קצבת ילד נכה.
• במקרה של מגורים בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

דרך הגשת הבקשה:
1) את הטופס המלא והאישורים הנדרשים יש לשלוח למשרד הרווחה בירושלים עפ”י הכתובת הרשומה על גבי הטופס.

2) לאחר קבלת האישור ממשרד הרווחה יש לפנות לבזק.

• ההנחה לא תינתן רטרואקטיבית.

נקודות זיכוי במס הכנסה www.mof.gov.il/itc

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 18. זכאים לקבל את ההטבה הורים העונים לאחד מהקריטריונים הבאים:

1. כל ילד הזכאי לגמלת ילד נכה (אין משמעות לגובה הגמלה ואחוזי הנכות)
2. כל ילד שעבר ועדת השמה ושובץ במסגרת חינוך מיוחד (אין חובת הוכחת לימוד בפועל בחינוך מיוחד, מספקי להציג את פרוטוקול הוועדה וההחלטה על השיבוץ)
• הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות)
• הורים לילדים עם לקויות שאינן נכללות ברשימת הזכאים, יכולים לפנות לקבלת החזר מס בגין עיכוב התפתחותי אשר נגרם לילד כתוצאה מהלקות. יתכן כי הבקשה תענה בסניף אחד ותדחה בסניף אחר.
• יש לחדש את הבקשה מידי שנה (לעיתים הזכאות מתחדשת אוטומטית, אך המלצתינו היא לוודא).
ע”מ לממש נקודות זיכוי אלו יש להגיש למס הכנסה:
• טופס 127 (תעודה רפואית) המיועד לרופא א.א.ג.
• טופס 116א (בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת) המיועד למילוי ההורים.
• יש לוודא מהם המסמכים הנוספים אותם מס הכנסה דורש. את הטפסים הנ”ל ניתן לקבל אצל העו”ס במיחא או באתר מס הכנסה.

קופות חולים- החזרים על הטיפולים במיחא

ע”פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ילד עד גיל 3 זכאי לטיפולים התפתחותיים ללא הגבלה וללא מימון מצד ההורים במספר בטיפולים בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת של רופא מקצועי.
מגיל 3-6 זכאים לעד 27 טיפולים בשנה למקצוע.
• הטיפול במיחא כרוך בתשלום ומוכר ע”י קופות החולים כטיפול התפתחותי. התשלום נעשה במזכירות החטיבה. עם הקבלות המקוריות על התשלום בצירוף אישור ממיחא על קבלת טיפולים, יש לפנות לקופת החולים ע”מ לקבל החזר.
• על פי רוב, מקבלים מהקופה החזר על מספר חודשים יחד (בד”כ 3), לאחר הצגת קבלות עבור הטיפולים.

עזרי שמיעה:
זכאות לבקשת החזר על מכשיר שמיעה ומערכות FM. www.health.gov.il

משרד הבריאות מסייע במימון מכשירי שמיעה ומערכת FM אישית לילדים ונוער (עד גיל 18)
על פי המלצה של רופא אף אוזן גרון וקלינאית תקשורת מוסמכת.

* ההשתתפות הכספית נעשית באמצעות לשכת הבריאות המחוזית השייכת לאזור מגוריכם.
* הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי.

תקרת ההשתתפות עבור מכשיר שמיעה:
6,000 ₪ לכל אוזן (מכשיר דיגיטלי) ועבור מכשיר FM: 8,000 ₪.

סכום ההשתתפות ממשרד הבריאות למשפחה הינו 4500 ₪ במידה והמשפחה תחליט שלא להגיש תלושי שכר. במידה ויוגשו תלושי שכר ומשרד הבריאות יראה לנכון להגדיל את השתתפותו, ניתן יהיה לקבל החזר של עד 6000 ₪ .

תכיפות הזכאות לבקשת החזר:

למכשירי שמיעה: עד גיל 6 אחת ל- 3 שנים, ובגילאים 6-18 אחת ל 4 שנים.
למערכת FM: עד גיל 6 פעם אחת, ובגילאים 6-18 אחת ל4 שנים (ורצוי בהתאמה למועדי החלפת מכשירי השמיעה).

להסבר על אופן בקשת ההגשה ולרשימת המסמכים הדרושים להגשתה, אנא פנו אל העובד הסוציאלי.

• הערה בנוגע לביטוח למכשירי שמיעה:
עם רכישת מכשירי השמיעה האישיים לילדיכם, כדאי לברר עם הסוכן ממנו רכשתם את המכשיר, כיצד ניתן לבטח את המכשירים על אובדן. אנו ממליצים מאד על ביטוח המכשירים.

שתל כוכליארי

שתל כוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים.
אחזקת השתל הכוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של השתל. בכל מקרה יש לבדוק מול כל קופה את גובה ואופן ההחזר.

מרכז ההשתלה מספק את המידע ומסייע בתהליך מול קופת החולים.

חוק ימי מחלה (העדרות בשל מחלת ילד):
הורה לילד עם מוגבלות זכאי ע”פ חוקי העבודה להעדר מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לילדו.
הזכאות תינתן למי שמועסק במקום עבודתו לפחות כשנה וילדו מוכר כזכאי לקבלת קצבת נכות

על פי תיקון (מדצמבר 2013) יוענקו ההטבות הבאות :

1. הורה לילד עם מוגבלות יוכל לזקוף לזכותו, ע”ח ימי מחלה / חופשה שלו 18 יום בשנה לטובת טיפול / סיוע אישי לילדו עם הצרכים המיוחדים.
2. המעסיק ישלם עבור דמי מחלה, כבר מהיום הראשון להיעדרות.
3. חישוב ימי ההיעדרות יעשה גם ע”פ חלקי ימים ולא רק על סמך ימים שלמים – כלומר ההיעדרות תחושב לפי שעות.
4. הורה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה (6 ימים) לצורך מתן סיוע אישי לילדו – וללא ניכוי ההיעדרות משכרו (זכות זו ניתנת לניצול ע”י הורה אחד ולצורך טיפול באותו הילד ואינה ניתנת לצבירה).
5. במידה ובן/בת הזוג לא ניצלו את תוספת 52 השעות הנ”ל, רשאי בן/בת הזוג להשתמש בהם בנוסף לימיו שלו.
מימוש ההטבה מתבצעת ישירות אצל המעסיק. לשם כך, על ההורה לספק למעסיק:
• אישור חד פעמי מהרופא על היותו של הילד נכה ושהוא זקוק לסיוע בשל מוגבלותו.
• יש להעביר למעסיק (אחת לחודש) סיכום שעות וימי ההעדרות לטובת הטיפול בילד.
• אישורים מהגורמים המטפלים הכוללים: ציון תאריך ושעות בהם היה הילד בטיפול.

הערות נוספות:
• על המעביד חל איסור לדרוש מההורה פרטים נוספים אודות מחלת בנו/ביתו, להוציא: שם מלא, מספר ת.ז ותאריך לידה.
• זכאות זו חלה גם על משפחות אומנה