זכויות ילדים עם לקויות שמיעה

משפחות יקרות,

מידע הוא משאב חשוב, המפזר ערפל, אי בהירות, מאפשר שליטה   ומסייע בהתמודדות היומיומית.

מצאנו לנכון לרכז עבורכם מידע חשוב ועדכני בדבר זכויות ושירותים שלהם אתם וילדכם זכאים, בתקופה זו של חייהם, בהיותם ילדים עם לקות בשמיעה.

רשימת השירותים והזכויות שלהלן, עוברת שינויים ועדכונים לעיתים קרובות. לפיכך, בבואכם לממש את זכויותיכם, עליכם לפנות לגורם הרלוונטי.
ההחלטה למתן ההטבות היא באחריות הגופים השונים בלבד.

אנו תקווה שמידע זה ישרת אתכם נאמנה.

נשמח לקבל מכם עדכונים, הערות והארות.

 

* יש להדגיש כי אין לראות במידע זה נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לגוף המעניק את השירות או הזכאות.

לעזרה ומידע נוסף במימוש זכויות לילד עם לקות שמיעה, ניתן לפנות לעובדות סוציאליות במיחא:
חטיבת הגיל הרך: 03-6994778
חטיבה קדם יסודית: 03-6997503

 

שירותים וזכויות

המוסד לביטוח לאומי –  גמלה לילד נכה  www.btl.gov.il

זכאות לגמלת ילד נכה לילדים עם לקות שמיעה ניתנת עפ”י חוק מהמוסד לביטוח לאומי.

ע”פ תקנות ביטוח לאומי שתקפות מפברואר 2010, קיימות שתי קבוצות שזכאיות לגמלה, כל אחת באופן שונה:

 1. ילד עם לקות שמיעה בכל אחת מאוזניו של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור זכאי לגמלה של 100% בגין לקות השמיעה.
 2.  ילד עם לקות בשמיעה של לפחות 40 דציבלים בכל אחת מאוזניו ועד 44 דציבלים, הזקוק לשיקום בעזרת מכשירי שמיעה באופן קבוע זכאי ל- 50% גמלה בגין לקות השמיעה.
 • לא תינתן גמלה לילד שבאחת מאוזניו שמיעה בתחום הנורמה או שקיימת באחת מאוזניו לקות נמוכה מ- 40 דציבלים.
 • הגמלה תשולם מיום שאובחנה הלקות עד גיל 18 ושלושה חודשים.
 • הגמלה תשולם מהמועד הראשוני בו מתועד הליקוי בבדיקה.
 • הגמלה ניתנת רטרואקטיבית לכל היותר בעד 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • משפחה, שבה שני ילדים עם צרכים מיוחדים או יותר, המוכרים ע”י ביטוח לאומי, זכאית לתוספת של 50% גמלה, כלומר 150% גמלה   לכל ילד. יש לציין, כי בטופס התביעה לגמלת ילד נכה, סעיף 3 מתייחס לילדים נכים נוספים במשפחה – חשוב למלא אותו במידה ורלוונטי.
 • עם זאת, יש לעקוב האם הקצבה עודכנה עבור כל הילדים ובמידה ולא עודכנה יש לפנות לפקיד בסניף המוסד לביטוח לאומי ולבקש לעדכן זכות זו.
 • האישור לגמלה אינו נקבע על סמך גובה הכנסות.
 • לתשומת לבכם ההורים: ניתן להמנע מלהביא את הילד/ה לוועדה הקובעת את הזכאות לקצבה וגובה אחוזי הנכות ע”י מילוי הסעיף המתאים בטופס הבקשה לתביעת קצבה (סעיף 6 בטופס התביעה). עם זאת, המוסד לביטוח לאומי הוא שיחליט אם תזומנו לועדה.
אופן הפניה לביטוח לאומי

הפניה למוסד לביטוח לאומי נעשית ע”י הגשת מסמכים לסניף הקרוב למקום המגורים.

המסמכים שיש להגיש לביטוח לאומי:

 1. טופס תביעה לגמלת ילד נכה- ניתן לקבלו מהעובדת סוציאלית במיחא, או מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 2. צילום תעודת זהות והספח שהילד רשום בו.
 3. בדיקת  ABR (ברה) המוקדמת ביותר העונה על הקריטריונים לגמלה.
 4. אודיוגרמה (בדיקה התנהגותית) ממיחא, המעידה על לקות השמיעה של הילד.
 5. בדיקת סינון שמיעה יילודים שנעשית בביה”ח בסמוך ללידה במידה והילד נכשל בבדיקה, או אישור רפואי המעיד שהלקות מלידה. מסמכים אלו מסייעים לקבל גמלה רטרואקטיבית מיום הלידה (לכל היותר בעבור 12 חודשים אחרונים).

* ניתן לערער על תשובה שלילית בפני המוסד לביטוח לאומי.

 
זכויות  נוספות  הנגזרות  מן  הזכאות  לגמלת  נכות

הנחה בתשלום ארנונה

תקנות משרד הפנים קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה. הורים לילד לקוי שמיעה אשר מקבל גמלת ילד נכה, זכאים להגיש בקשה להנחה.

 • הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות הן עפ”י שיקול דעתן.
 • הרשויות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות (יתכן שינויים בדרישות בין הרשויות).

יש למלא טופס הנחה שיש לבקשו במחלקת הארנונה או באתר האינטרנט של הרשות וכן לוודא מהם המסמכים הנוספים הנדרשים.

הנחה בחשבון המים

זכאות להנחה בחשבון המים תינתן בעבור ילד (בגיל 0-18) המקבל קצבת נכות מביטוח לאומי.

על פי חוק, כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ”ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכה מעבר לכך מחויבת לפי תעריף גבוה יותר. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש. ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית, בבית בו מתגורר הילד.

ההטבה תינתן אוטומטית לרשימת זכאים המועברת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לתאגידי המים השונים.

בשיחת טלפון לביטוח לאומי : 6050* תוכלו לברר האם אתם ברשימת הזכאים (ולא בחברת המים)

הנחה בבזק

משפחה לילד עם לקות בשמיעה המקבלת גמלת ילד נכה (גובה קצבה של 75% ומעלה), זכאית להנחות בתשלומים לבזק (עבור התקנת טלפון, דמי שימוש, ותעריף פעימות המונה).

טופס בקשה לקבלת הנחה מ “בזק” או באתר של “בזק”. בטופס מצוינים המסמכים שיש לצרף. את הטופס המלא והאישורים הנדרשים יש לשלוח למשרד הרווחה בירושלים עפ”י הכתובת הרשומה על גבי הטופס.

לאחר קבלת האישור ממשרד הרווחה יש לפנות לבזק.

 • ההנחה לא תינתן רטרואקטיבית.

משרד התחבורה

אגרת רישוי- הורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה בשיעור 60% לפחות עשויים להיות זכאים לאגרת רישוי שנתית לרכב קבוע. ההטבה עשויה להינתן על סמך פרוטוקול רפואי של המוסד לביטוח לאומי.

תו חניה לנכההורים לילדים המקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 60% לפחות , עשויים להיות זכאים לתו חניה לנכה.

שימו לב! ההחלטה על הזכאות אינה אוטומטית בגין לקות השמעה ונתונה להחלטת משרד התחבורה.

נקודות זיכוי במס הכנסה  www.mof.gov.il/itc

מס הכנסה מעניק 2 נקודות זיכוי להורים לילד עם צרכים מיוחדים שטרם מלאו לו 19. הזיכוי ניתן על משכורת אחת של אחד מההורים ויש לחדש את הזכאות בכל שנה.זכאים לקבל את ההטבה הורים לילדים העונים לאחד מהקריטריונים הבאים:

 • כל ילד הזכאי לגמלת ילד נכה (אין משמעות לגובה הגמלה ואחוזי הנכות)
 • כל ילד שעבר ועדת השמה ושובץ במסגרת חינוך מיוחד
 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות)
 • הורים לילדים עם לקויות שאינן נכללות ברשימת הזכאים, יכולים לפנות לקבלת החזר מס בגין עיכוב התפתחותי אשר נגרם לילד כתוצאה מהלקות.

לצורך קבלת ההטבה על ההורה למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 101 (מעודכן בהתאם לתקנות מנובמבר 2017) מול המעסיק ולצרף אישור על גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, הצהרה שבן הזוג אינו מקבל את נקודות הזיכוי .

תשלום רטרואקטיבי :
שכירים זכאים לקבל החזרי מס רטרואקטיבי בתוספת ריבית והצמדה, עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה, או מיום הולדת הילד, או מיום קבלת האבחנה. 

זכויות ממשרד הרווחה (מגיל חצי שנה עד גיל 3) – היבט חינוכי

ליווי סייעת – ילדים בגיל 3-1 המטופלים במיחא ונמצאים במסגרת מעון או משפחתון לילדים שומעים (לדוגמא: נעמת, ויצ”ו וכו’) באזור המגורים, בכל ימי השבוע או בחלקם, זכאים לליווי סייעת למספר שעות בשבוע, עפ”י החלטת מחלקת הרווחה והתקציב שיש בידה.

הזכאות הינה רק לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוכיות רגילות הנמצאות בפיקוח משרד התמ”ת (כגון ויצ”ו, נעמת, אמונה).

 • בעניין זה יש לפנות לעובדת הסוציאלית שבאזור המגורים ולהגיש בקשה. לצורך הבקשה תתבקשו להביא גם המלצה ממיחא לגבי סייעת עבור ילדיכם.
 • צוות מיחא מספק במידת הצורך הדרכה לצוותי המסגרות החינוכיות המשלבות ילדים עם לקות שמיעה המטופלים במיחא. סייעת אישית, המתחילה לעבוד עם הילד מוזמנת להתלוות להורים לטיפול קלינאית התקשורת, על מנת לקבל הדרכה מתאימה לעבודה עם הילד.

ההרשמה למעונות היום הרגילים במקום המגורים מתחילה בחודש ינואר בכל שנה.

להרשמה – יש לפנות ישירות למעון באזור המגורים.

לעיתים, ניתן לקבל הנחה בתשלום למעון – לפרטים יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקת הרווחה, שבאזור המגורים.

חוק מעונות יום שיקומיים לילדים עם לקות שמיעה

חוק זה בא להבטיח לפעוט בעל צרכים מיוחדים שילוב במסגרת טיפולית חינוכית שיקומית המתאימה לצרכיו. פעוט עם לקות שמיעה, מגיל חצי שנה ועד שלוש, אשר נזקק להשמה במסגרת טיפולית חינוכית מיוחדת, זכאי אף הוא לשילוב במעון יום שיקומי. בבית מיחא קיים מעון יום שיקומי ייעודי לילדים עם לקות בשמיעה.
שלושה תנאים צריכים להתקיים לצורך מימוש הזכאות לשילוב במעון:

1. ילד שטרם מלאו לו שלוש עד 1 בספטמבר של אותה שנת לימודים.
2. הילד מקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
3. הערכה התפתחותית ממכון מוכר להתפתחות הילד.

על מנת לממש זכאות למעון יום שיקומי יש לפנות לעובדת סוציאלית באגף הרווחה מאזור מגוריכם.  לאחר פתיחת תיק באגף הרווחה, העובדת הסוציאלית תפנה את החומר לוועדת השמה למעון יום שיקומי במשרד הרווחה המחוזי (שד’ ירושלים 22 יפו), שתקבע את השמת הילד במעון עפ”י צרכיו.

 • לצורך פניה לוועדת הערכה תתבקשו להעביר אל העובדת הסוציאלית מסמכים רלוונטיים.
 • לאחר קבלת אישור ועדת ההערכה, יוסדר נושא התשלום למעון. התשלום נעשה באגף הרווחה (באמצעות העובדת הסוציאלית) באזור מגוריכם ונקבע בהתאם להכנסות המשפחה. יש חשיבות בהסדרת התשלום ברווחה על מנת שהילד יכנס למעון וכן ימשיך את שהותו במעון ככל שיידרש.
 • הסעות למעון- ילד המשולב במעון יום שיקומי זכאי להסעה ולליווי בהסעה, מביתו למעון ובחזרה (ההסעות והליווי באחריות הרשות המקומית).
 • ילדים השוהים במעון יום שיקומי ייעודי זכאים לקבלת טיפולים פרא- רפואיים במסגרת המעון עפ”י צרכיו.

הורים עם לקות שמיעה זכאים להנגשת הועדה על ידי תרגום לשפת סימנים או תמלול.

זכויות שאינן תלויות בזכאות לגמלת נכות

תשלום עבור הטיפולים במיחא והסדרים עם קופות החולים

הטיפול בבית מיחא מוכר ע”י קופות החולים כטיפול התפתחותי , אך כרוך בתשלום.

עבור ילדים הנמצאים בחטיבת הגיל הרך בבית מיחא:

ע”פ חוק ביטוח בריאות ממלכתי ילד עד גיל 3 זכאי לטיפולים התפתחותיים ללא הגבלה ובמימון קופת החולים.
מספר הטיפולים מומלץ בהתאם לצורך ולפי שיקול דעת של גורם מקצועי ומותנה באישור הקופה.
במקרה של ילדים מעל גיל 6, שעדיין משתייכים לחטיבת הגיל הרך, קיימת זכאות ל-27 טיפולים בשנה.
מומלץ לבדוק עם הביטוח המשלים בקופה האם יש זכאות לטיפולים נוספים.

התשלום במיחא כרוך בתשלום. התשלום בגין הטיפולים במיחא נעשה באמצעות מזכירות החטיבה בטלפון 03-6994778 שלוחה 1.

שימו לב !  החל מספטמבר 2020 בוטל חוק ההחזרים ונכנס חוק ההסדרים. עפ”י חוק זה נדרש הסדר בין קופות החולים לבין הגורם המטפל לצורך קבלת השתתפות הקופה עבור הטיפולים.


עבור מטופלי קופת חולים מכבי
קיים כבר הסדר של עמותת בית מיחא עם הקופה. לפיכך מבוטחי קופ”ח מכבי עד גיל 3 אינם משלמים בבית מיחא עבור הטיפולים ומכבי נושאת בעלות הטיפול , ללא השתתפות עצמית של המשפחה.
מעל גיל 3 קיימת השתתפות עצמית שמשולמת ע”י ההורים בבית מיחא, כהשלמה למימון של קופ”ח מכבי. עלות זו אינה מוחזרת למשפחה.

עם קופות החולים האחרות עמותת מיחא נמצאת במגעים לקיום הסדר. בשלב זה התשלום על הטיפולים יבוצע ע”י המשפחה לעמותה. מומלץ לברר עם הקופה עוד טרם התשלום , לגבי תנאי ההסדר הכספי והדרישות של כל קופה לצורך אישור הטיפולים וקבלת השתתפות במימון .

לתשומת ליבכם, נכון לעכשיו יש קופות שמחייבות מתן אישור מהקופה טרם קבלת הטיפול. לצורך כך ניתן לקבל אישור ממזכירות בית מיחא לגבי תכנית הטיפול ,לפני פנייתכם לקופה.

יש לציין, כי אם מסיבה כלשהי הקופה לה הסדר עם בית מיחא ,אינה נושאת במימון הטיפולים על המשפחה לשלם לבית מיחא את עלויות הטיפולים.

 

עזרי שמיעה זכאות להשתתפות ממשרד הבריאות על מכשיר שמיעה ומערכות  FM.

פרטים באתר משרד הבריאות  www.health.gov.il

משרד הבריאות משתתף במימון מכשירי שמיעה לתינוקות, ילדים ובני נוער עד גיל 18 המתמודדים עם לקות שמיעה חד צידית או דו צידית, שמחייבת שיקום באמצעות מכשירי שמיעה ו/או עזרי שמיעה.

השירות ניתן לציבור באמצעות היחידה הארצית למכשירי שיקום וניידות.

משרד הבריאות משתתף ברכישת מכשירי השמיעה ומערכות ה-FM  לילדים ונוער עד גיל 18 בתנאי שהעזרים השמיעתיים נמנים על מכשיריהם של ארבעה ספקים זוכי מיכרז.

ההשתתפות עבור כל מכשיר שמיעה היא 6000 ₪ . ההפרש בין גובה ההשתתפות  לבין מחיר המכשיר/ים בפועל , אם קיים, יחול על המשפחה.

קיימת זכאות להשתתפות מלאה בעלות רכישת מערכת FM.

ההשתתפות מותנית בהגשת בקשה ללשכת הבריאות כמפורט להלן וקבלת אישור טרם הרכישה. 

לא יינתנו החזרים כספיים למשפחה במקרה של רכישה עצמית.
משרד הבריאות ישלם את חלקו ישירות לספק המורשה של מכשירי השמיעה.

לצורך קבלת השתתפות ממשרד הבריאות , התאמת המכשירים עבור ילדים עד גיל 6  תתבצע בדרך כלל ע”י קלינאי תקשורת ממרכז שיקום ייעודי .  בית מיחא מוכר כמרכז שיקום ייעודי ע”י משרד הבריאות לצורך התאמת מכשירי שמיעה לילדים ומתן המלצה לרכישת מכשירים אישיים בהשתתפות המשרד .

* הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי.

תכיפות הזכאות לבקשת השתתפות :

ילדים עד גיל 6 – מכשירי שמיעה – אחת ל- 3 שנים. מערכת  FMתינתן פעם אחת בלבד למעט מקרים מיוחדים. אין צבירת זכאות במידה ולא קיים  פער של  3 שנים מקבלת ההשתתפות הראשונה ועד שהילד הגיע לגיל 6 .

ילדים בגילאים 6-18 – מכשירי שמיעה ומערכת  FM  – אחת ל- 4 שנים על סמך המלצה מנומקת של הגורם המקצועי הממליץ.

הסבר על אופן בקשת ההגשה ולרשימת המסמכים הדרושים להגשתה, יינתן ע”י העובד הסוציאלי במיחא לאחר סיום תהליך ההתאמה.

הערה בנוגע לאחריות וביטוח למכשירי שמיעה: עם רכישת מכשירי השמיעה האישיים לילדיכם, מומלץ לברר עם הסוכן ממנו רכשתם את המכשיר מה כוללת האחריות למכשירים. האחריות הינה לארבע שנים או עד להחלפת המכשיר בהשתתפות משרד הבריאות. האחריות אינה כוללת ביטוח על אובדן ועל המשפחה לברר אצל הספק או מול חברות ביטוח אם ניתן לבטח ולהחליט אם לעשות ביטוח.

שתל כוכליארי

שתל כוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים לאחר אישור ועדת הסל בקופה . פרטים בנוגע לנושא אישורי הקופה לשתל יש לקבל במרכזי ההשתלה.

אחזקת השתל הכוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של השתל. בכל מקרה יש לבדוק מול כל קופה את גובה ואופן ההחזר.

מרכז ההשתלה מספק את המידע ומסייע בתהליך מול קופת החולים.

חוק ימי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

הורה לילד עם מוגבלות זכאי ע”פ חוקי העבודה להעדר מהעבודה לשם מתן סיוע אישי לילדו אם הוא מועסק לפחות שנה אצל אותו מעביד.

הזכאות הינה להורה אשר לילדו מגבלה המשליכה באופן מהותי על התפקוד היומיומי ובלבד שנמשכת מעל 60 יום.

הזכאות אינה תלויה בזכאות לגמלת ילד נכה.

על פי חוק ימי מחלת ילד (היעדרות מעבודה לצורך מתן סיוע אישי לאדם עם מוגבלות)
יוענקו ההטבות הבאות :

 1. כל אחד מההורים לילד עם המוגבלות יוכל לזקוף לזכותו 18 יום בשנה לטובת טיפול או סיוע אישי לילדו עם הצרכים המיוחדים, ע”ח ימי מחלה או ימי החופשה שלו, לבחירתו.
 2. המעסיק ישלם עבור דמי מחלה, כבר מהיום הראשון להיעדרות.
 3. חישוב ימי ההיעדרות יעשה גם ע”פ חלקי ימיםולא רק על סמך ימים שלמים – כלומר ההיעדרות תחושב לפי שעות.
 4. בנוסף ל- 18 הימים, הורה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה- 6 ימים (למשרה מלאה) לצורך מתן סיוע אישי לילדו – ולקבל תשלום כאילו עבד בשעות ההיעדרות.
 5. 5. זכות זו ל- 18 ימים ניתנת לכל אחד מבני הזוג נחשבים כסל הניתן לתא המשפחתי, דהיינו 36 יום בשנה לשני בני הזוג (18 לכל אחד). כמו כן, הזכות ל- 52 השעות עומדת לכל אחד מההורים לילד עם מוגבלות ובסך הכל עומדות לרשות התא המשפחתי 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעביד.
 6. במידה ובן/בת הזוג השתמש במלוא 18 הימים או במלוא השעות 52 של השעות הנ”ל, רשאי בן/בת הזוג להשתמש בהקצאת הימים והשעות שניתנה לבן זוגו, אם לא עשה בהם שימוש.
 7. הורה יחידני זכאי מלכתחילה להקצאת השעות בהיקף הניתן לתא המשפחתי , כלומר 36 ימים או חלקי ימים בדנה מימי המחלה או חופשה ו- 104 שעות על חשבון המעביד.
 • מימוש ההטבה מתבצעת ישירות אצל המעסיק.

לפירוט בנוגע למסמכים שיש להגיש ניתן למצוא באתר של משרד המשפטים (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

משרדים וארגונים המטפלים בנושא שמירה ומיצוי זכויות

אתר הביטוח לאומי המוקדש למיצוי זכויות:  http://www.btl.gov.il/AllRights/Pages/default.aspx

אתר משרד הבריאות – בנושא זכויות להשתתפות ברכישת עזרי שמיעה

מכשירי שיקום וניידות- מכשירי שמיעה ומערכות FM לילדים ונוער

https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/HearingAidChild.aspx

משרד המשפטים – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

www.Mugbaluyot.justice.gov.il

השירות: מרכז מידע בדבר חוקים, תקנות, נהלים ושירותים לאנשים עם מוגבלות, לשכה לפניות הציבור, ייעוץ בנושאי נגישות. מטרה: לקדם שוויון ולמנוע הפליה של אנשים עם מוגבלות, לעודד השתלבותם והשתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה.

טלפון:  02-5088001  פקס: 02-6467596

דואר אלקטרוני:  pniotnez@justice.gov.il

בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות

www.bizchut.org.il

השירות: העמותה פועלת לקידום השוויון של אנשים עם מוגבלות פיסית או נפשית, ולשילובם ולשיתופם בחברה בכל תחומי החיים.

כתובת: ת.ד. 35401, ירושלים 91352

טלפון: 6521308- 02 , פקס: 6521219- 02

דואר אלקטרוני:    mail@bizchut.org.il

הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטת בר-אילן

השירות: יעוץ וסיוע משפטי בתחומים מגוונים: ביטוח לאומי, נגישות, ניידות, שילוב והסעות, זכויות קופות חולים, אפוטרופסות ועוד

כתובת: הפקולטה למשפטים, אונ’ בר-אילן ר”ג 52900

טלפון:  03-5318373  פקס: 03-5351856

מייל : bisability.rights@biu.ac.il

עמותת “קשר” – מרכז מידע ומיצוי זכויות של ארגון קשר- הבית של המשפחות המיוחדות

www.mrkesher.org.il

השירות: קו מידע למשפחות לילדים עם צרכים מיוחדים

 • בשיחת טלפון אחת לקו המידע, תוכלו לקבל מידע על זכויות והטבות, ארגונים ועמותות, מרכזי אבחון וטיפול, מסגרות חינוך, פנאי ועוד.

טלפון: 1-700-501-601    02-6236116

עמותת “קול הזכויות”   www.allrights.co.il

השירות: העמותה פועלת למימוש זכויות של ילדים עם צרכים מיוחדים

כתובת: כתובת: היצירה 14, רמת גן

טלפון:  072-2239918