זכויות ילדים עם לקויות שמיעה

משפחות יקרות,
מידע הוא משאב חשוב, המפזר ערפל, אי בהירות, מאפשר שליטה ומסייע בהתמודדות היומיומית.
רכזנו עבורכם מידע חשוב ועדכני בדבר זכויות ושירותים שלהם אתם וילדכם זכאים, בתקופה זו של חייהם, בהיותם ילדים עם לקות שמיעה.
רשימת השירותים והזכויות שלהלן, עוברת שינויים ועדכונים לעיתים קרובות. לפיכך, בבואכם לממש את זכויותיכם, אנא בידקו באתרי האינטרנט או פנו לעובדים הסוציאליים במיחא, על מנת לוודא שאכן הזכויות מעודכנות.
אנו תקווה שמידע זה ישרת אתכם נאמנה.
נשמח לקבל מכם עדכונים, הערות והארות.

שירותים וזכויות:
המוסד לביטוח לאומי –  גמלה לילד נכה
משרד הרווחה (מגיל חצי שנה עד גיל 3)
משרד החינוך – האגף לחינוך מיוחד (מגיל 3)

זכויות נוספות הנגזרות מן הזכאות לגמלת נכות

זכויות נוספות

משרדים וארגונים המטפלים בנושא שמירה ומיצוי זכויות

* יש להדגיש כי אין לראות במידע זה נוסח מלא ומוסמך של החוק או הנהלים. בכל מקרה ספציפי יש לפנות לגוף המעניק את השירות או הזכאות.

לעזרה ומידע נוסף במימוש זכויות לילד עם לקות שמיעה, ניתן לפנות לעובדות סוציאליות במיחא:
חטיבת הגיל הרך: 03-6994778
חטיבה קדם יסודית: 03-6997503