השילוב הקבוצתי

בדרך כלל, הילדים המופנים למסגרת השילוב הקבוצתי במיחא הם בעלי רמת שפה הנמצאת בפער של למעלה משנה מהמצופה לגילם הכרונולוגי. ילדים אלו זקוקים לתכנית טיפול אינטנסיבית יומיומית וכן לתיווך ממוקד בכל תחומי הלמידה וההתפתחות.
בסוג שילוב זה פועלות שתי גננות: גננת החינוך הרגיל וגננת חינוך מיוחד המתמחה בחינוך ילדים עם לק”ש. גננת החינוך המיוחד מלווה את הילדים עם לק”ש במשך כל שעות הפעילות בגן והיא המתווכת העיקרית באינטראקציות עם הילדים השומעים . עובדה זו מחייבת שיתוף פעולה מרבי בין הגננות ואנשי הצוות הנוספים למען הצלחת השילוב. יש גנים שבהם עבודת הצוות כה הדוקה עד לכינון עבודה משותפת מלאה של הגננות (Co-Teaching).
בשילוב הקבוצתי מתממשות רמות משתנות של שילוב לאורך היום בהתאמה לצרכי הילדים עם לק”ש, החל מפעילויות מסוימות המתבצעות בנפרד (למשל, מפגש לימודי ומטרים לילדים עם לק”ש), המשך בשילוב לימודי ו/או חברתי המאופיין בפעילויות משותפות מתוכננות, וכלה בשילוב תפקודי בו הילדים עם לק”ש הופכים לשותפים מלאים עם עמיתיהם השומעים בכל פעילויות הגן, מתוכננות ומזדמנות כאחד. מסגרת השילוב הקבוצתי מציעה גמישות באפשרות ההתאמה של תוכנית השילוב על פי הצרכים של כל אחד מהילדים בקבוצת לק”ש.