הצוות המקצועי

רועי פלפל

מנכ"ל העמותה

מלי שקורי קורן

מזכירת עמותה ועוזרת מנכ"ל

סהר פלס

מזכירות חטיבת הגיל הרך וקדם יסודי

רויטל פלנבאום

מזכירות חטיבת הגיל הרך וקדם יסודי

טלי גרינשטיין

מנהלת חטיבת הגיל הרך

לוסי מלכי לוי
מנהלת מעונות היום השיקומיים בחטיבת הגיל הרך

סאלח שורבג'י

מנהל מעון כפר קאסם

צביה רוטשילד

מנהלת חטיבת הקדם יסודי

עדי גבע

מנהלת קשרי קהילה

דלית בוטבול

מנהלת גיוס משאבים

סיון חסון

מנהלת משאבי אנוש ושכר