הנחיות להרכבת מכשיר שמיעה

שימוש יומיומי ועקבי של הילד במכשירי שמיעה הינו תנאי ראשוני וחיוני בתהליך השיקום.

הסתגלות הילד למכשירי שמיעה

המטרה המרכזית בתהליך ההסתגלות של הילד להרכבת מכשירי שמיעה, הינה להגיע להרכבה עקבית יום יומית של מכשירי שמיעה, בכל שעות הערנות של הילד.
חשוב לציין, כי תהליך ההסתגלות למכשירי שמיעה הוא הדרגתי ומשתנה מילד לילד
בתקופת ההסתגלות הראשונית, מומלץ להקפיד על סביבה שקטה יחסית, על מנת ליצור התנסות נעימה שיש בה חשיפה לצלילים וקולות ללא הפרעות.

מומלץ להתחיל בהרכבה של מכשירי השמיעה בבית כשאתם בפעילות עם הילד, כחלק מחוויה חיובית.

במידה והילד מתנגד או לא נוח לו עם המכשיר, היו אתם אלה שמסירים את מכשירי השמיעה.
אחרי זמן מנוחה קצר – נסו להרכיב שוב את מכשירי השמיעה.
יש להאריך בהדרגה את זמני ההרכבה של מכשירי השמיעה בהתאם לתפקוד של הילד ולהגיע למצב בו הילד מרכיב את מכשיר השמיעה בכל שעות הערנות.

הרכבת מכשירי שמיעה לילד/ה

לפני הרכבת מכשירי שמיעה יש לעשות את הפעולות הבאות:

• הכניסו למכשיר סוללה תקינה.
• ודאו שהמכשיר מופעל ובמצב M ( מיקרופון ).
במידה והמכשיר פועל והסוללה תקינה יישמע צפצוף ( פידבק).
• ודאו שהמכשיר המיועד לאוזן ימין ( מדבקה אדומה ) מחובר לאוזנייה הימנית.
• ודאו שהמכשיר המיועד לאוזן שמאל ( מדבקה כחולה ) מחובר לאוזנייה השמאלית.
• תוכלו להקשיב לאיכות הצליל של המכשיר בעזרת סטטוקליפ.

אנא הקפידו:

• לאבטח את מכשירי השמיעה מפני אובדן באמצעות חיבורם עם חוט ייעודי לחולצת הילד.
• לא להרטיב את מכשירי השמיעה.
• לשמור על ניקיון האוזניות ולוודא שפתח הצינורית אינו חסום.
• במידה ויש דלקת מפרישה אין להרכיב את מכשירי השמיעה ויש לחטא את האוזנייה לפני הרכבה חוזרת.
• לאפסן מכשירי שמיעה בלילה או כשאינם בשימוש בקופסת ייבוש.

תגובות הילד/ה

ילדים מגיבים באופן שונה להרכבת מכשירי שמיעה וניתן לצפות לתגובות שמיעתיות שונות הכוללות:
• הפסקת פעילות
• הרמת מבט
• חיפוש מקור קול
• שינויים בהפקות הקוליות (התגברות או הפחתה במלמול, שינויים איכותיים במלמול ובאיכות הקולית )
• עייפות לאחר הרכבה ממושכת

בתקופה הראשונה יתכנו ניסיונות להוריד את מכשירי השמיעה ובהמשך נראה לעיתים התנגדות להורדת המכשירים בשל הנאת הילד ממכשיר השמיעה.

חשוב לתעד את תגובות הילד ולשתף את קלינאית התקשורת בהתנהגויות ילדכם בזמן הרכבת מכשירי שמיעה

תגובות הסביבה:

חשוב לתווך לילד את הסביבה השמיעתית: קולות דיבור, צלילי סביבה ולהסב את תשומת ליבו למתרחש סביבו במרחב האקוסטי. יש לתת הסבר לצלילים שהוא שומע בהתאם לרמת הסקרנות והערנות שהוא מגלה.
חשוב להתבונן בתגובותיו של הילד והתנהגותו בעת הרכבת מכשירי שמיעה: התיחסות למקורות הקול כמו גם לתגובות בנוכחות רעשים חזקים.