המכון האודיולוגי

בבית מיחא קיים מכון אודיולוגי שבו נערכות בדיקות שמיעה התנהגותיות, טימפנומטריה ו OAE . האודיולוגיות בעלות מומחיות בבדיקת ילדים צעירים ובהתאמת מכשירי שמיעה בגילים אלו. את הבדיקה ההתנהגותית עורכות שתי אודיולוגיות, כשאחת מהן נמצאת בחדר הבדיקה עם הילד וההורה, והשנייה מפעילה את מכשיר הבדיקה (האודיומטר) מבחוץ. בבדיקת תינוק, שתי האודיולוגיות בוחנות במהלך הבדיקה את תגובות הילד לצלילים השונים שמושמעים לו.

אודיולוגית מבצעת בדיקת שמיעה במכון האודיולוגי
אודיולוגית מבצעת בדיקת שמיעה במכון האודיולוגי

כל ילד שמגיע למיחא עובר קודם לכן אבחון שמיעתי בבתי חולים או במכונים אודיולוגים בקהילה, שכולל בדיקות שמיעה אובייקטיביות ו/או התנהגותיות (במידת הצורך גם בדיקת טימפנומטריה). לאור תוצאות בדיקת השמיעה של הילד הוא מופנה למיחא להערכת הצורך בשיקום שמיעתי. עם קבלתו של הילד למיחא אנו עורכים לו בדיקת שמיעה התנהגותית ובהמשך הילד מתחיל תהליך של התאמת מכשיר שמיעה. במידת הצורך מבוצעות גם בדיקות נוספות, כגון טימפנומטריה ו OAE.

בחלק מהמקרים, בסמוך לקבלתו למיחא יותאמו לילד מכשירי שמיעה מושאלים מבנק ההשאלה של מיחא. תהליך התאמת מכשירי השמיעה מלווה בצוות מקצועי שמדריך, מתייעץ ומשתף את המשפחה בתהליך.

להמשך קריאה אודות התאמת מכשירי שמיעה.

עם סיום ההתאמה מופנים ההורים לרכישת מכשירי שמיעה. במקרים שבהם מכשיר שמיעה אינו נותן מענה לצרכיו השמיעתיים של הילד ניתן להורים מידע לגבי אפשרויות שיקום נוספות, כמו שתל שבלול, והם פונים לברור באחד ממרכזי ההשתלה על פי בחירתם.