המכון האודיולוגי

בבית מיחא קיים מכון אודיולוגי ובו נערכות בדיקות שמיעה התנהגותיות וטימפנומטריה. האודיולוגיות בעלות מומחיות מיוחדת בבדיקת ילדים צעירים ובהתאמת מכשירי שמיעה בגילאים אלה. את הבדיקה עורכות שתי אודיולוגיות, כשאחת מהן נמצאת בחדר הבדיקה עם הילד וההורה. להורה השני ניתנת אפשרות לצפות במהלך הבדיקה, הבודק נעזר לעיתים בהורה לצורך הבנה ופירוש של תגובות הילד.

אודיולוגית מבצעת בדיקת שמיעה במכון האודיולוגי
אודיולוגית מבצעת בדיקת שמיעה במכון האודיולוגי

כל ילד המגיע למיחא עובר קודם לכן אבחון שמיעתי בבתי חולים או במכונים אודיולוגים בקהילה הכולל בדיקות שמיעה אובייקטיביות ו/או התנהגותיות ובמידת הצורך גם בדיקת טימפנומטריה. לאור תוצאות בדיקת השמיעה של הילד הוא מופנה למיחא להערכת הצורך בשיקום שמיעתי. עם קבלתו של הילד למיחא אנו עורכים לו בדיקת שמיעה התנהגותית ובהמשך הילד מתחיל תהליך של התאמת מכשיר שמיעה. במידת הצורך מבוצעת גם בדיקת טימפנומטריה.

בסמוך לקבלתו למיחא מותאמים לילד מכשירי שמיעה מושאלים מבנק ההשאלה של מיחא על מנת שלילד תתאפשר התנסות מידית עם הגברה ועל מנת שהילד והמשפחה ירכשו ניסיון בשימוש במכשירי השמיעה. תהליך התאמת מכשירי השמיעה עשוי להיות לעיתים ארוך יחסית בשל גילם הצעיר של הילדים והוא מלווה בצוות מקצועי המדריך, מתייעץ ומשתף את המשפחה בתהליך.

להמשך קריאה אודות התאמת מכשירי שמיעה.

עם סיום ההתאמה מופנים ההורים לרכישת מכשירי שמיעה. במקרים שבהם מכשיר שמיעה אינו נותן מענה לצרכיו השמיעתיים של הילד ניתן להורים מידע לגבי אפשרויות שיקום נוספות: כמו שתל שבלול, והם פונים לברור באחד ממרכזי ההשתלה על פי בחירתם.

תהליך האבחון, ההתאמה והרכישה של מכשיר השמיעה מלווה בהדרכה של ההורים על ידי צוות רב מקצועי הכולל אודיולוגית, קלינאית תקשורת, עובדת סוציאלית ועוד.