המוסד לביטוח לאומי – גמלה לילד נכה

זכאות לגמלת ילד נכה לילדים עם לקות שמיעה ניתנת עפ”י חוק מהמוסד לביטוח לאומי.
ע”פ תקנות ביטוח לאומי שתקפות מפברואר 2010, קיימות שתי קבוצות שזכאיות לגמלה, כל אחת באופן שונה:

 1. ילד עם לקות שמיעה בכל אחת מאוזניו של לפחות 45 דציבלים בתדירויות הדיבור זכאי לגמלה של 100% בגין לקות השמיעה.
 2. ילד עם לקות בשמיעה של לפחות 40 דציבלים בכל אחת מאוזניו ועד 44 דציבלים, הזקוק לשיקום בעזרת מכשירי שמיעה באופן קבוע זכאי ל- 50% גמלה בגין לקות השמיעה.
 • לא תינתן גמלה לילד שאחת מאוזניו תקינה או שקיימת באחת מאוזניו לקות נמוכה מ- 40 דציבלים.
 • הגמלה תשולם מיום שאובחנה הלקות עד גיל 18 ושלושה חודשים.
 • הגמלה תשולם מהמועד הראשוני בו מתועד הליקוי בבדיקה.
 • הגמלה ניתנת רטרואקטיבית לכל היותר בעד 12 החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • משפחה, שבה שני ילדים עם צרכים מיוחדים או יותר, המוכרים ע”י ביטוח לאומי, זכאית לתוספת של 50% גמלה, כלומר 150% גמלה לכל ילד. יש לציין, כי בטופס התביעה לגמלת ילד נכה, סעיף 3 מתייחס לילדים נכים נוספים במשפחה – חשוב למלא אותו במידה ורלוונטי.
 • עם זאת, יש לעקוב האם הקצבה עודכנה עבור כל הילדים ובמידה ולא עודכנה יש לפנות לפקיד בסניף המוסד לביטוח לאומי ולבקש לעדכן זכות זו.
 • האישור לגמלה אינו נקבע על סמך גובה הכנסות.

אופן הפניה לביטוח לאומי
הפניה למוסד לביטוח לאומי נעשית ע”י הגשת מסמכים לסניף הקרוב למקום המגורים.
המסמכים שיש להגיש לביטוח לאומי:

 1. טופס תביעה לגמלת ילד נכה- ניתן לקבלו מהעובדת סוציאלית במיחא, או מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.
 2. צילום תעודת זהות והספח שהילד רשום בו.
 3. בדיקת ABR (ברה) המוקדמת ביותר העונה על הקריטריונים לגמלה.
 4. אודיוגרמה (בדיקה התנהגותית) ממיחא, המעידה על לקות השמיעה של הילד.
 5. בדיקת סינון שמיעה יילודים שנעשית בביה”ח בסמוך ללידה במידה והילד נכשל בבדיקה, או אישור רפואי המעיד שהלקות מלידה. מסמכים אלו מסייעים לקבל גמלה רטרואקטיבית מיום הלידה.

* ניתן לערער על תשובה שלילית בפני המוסד לביטוח לאומי.