גילגולו של השם מיח”א: ממושג למותג

עמותת בית מיחא נוסדה בשנת 1954 בתל אביב ומטרתה היתה לסייע לילדים עם ליקוי בשמיעה בגיל הרך. בעת היווסדה ניתן לה שם בראשי תיבות, שכלל מושגים שייצגו את תפיסת העולם המקצועית דאז:

מיח”א- מחנכי ילדים חרשים אילמים

עם הקדמה וההתפתחויות הטכנולוגיות והשיקומיות חלו תמורות ב”אני מאמין” של בית מיחא בעניין הגישות, היעדים ודרכי הטיפול:

מחנכי: כיום בבית מיחא פועל צוות רב מקצועי בגישה רב תחומית: לא רק מחנכים אלא גם מקצועות פרארפואיים (קלינאי תקשורת, מרפאים בעיסוק ופיזיותרפיסטים) ומקצועות טיפוליים (עובדים סוציאליים ומטפלים בהבעה ויצירה)

ילדים: הטיפול בבית מיחא כיום מתייחס לא לילד עם הלקות בשמיעה, אלא למשפחה כולה ורואה בהם יחידה אחת.

חרשים: השירותים הניתנים היום בבית מיחא מוענקים לכלל הילדים עם לקויות שמיעה על כל גווניהן: מלקות שמיעה קלה או לקות שמיעה חד-צידית ועד לקות חמורה ועמוקה (חרשות).

אילמים: האיתור המוקדם, ההתפתחות הטכנולוגית והשיפור בדרכי ההתערבות מאפשרים כיום לכל הילדים המטופלים בבית מיחא לפתח כישורי שפה, דיבור ותקשורת. באמצעות כך לא קיימים יותר ילדים “אילמים”.

זו הסיבה לכך שברבות השנים הוסרו הגרשיים בשם מיח”א ונשאר המותג: “בית מיחא”, שהינו מרכז טיפולי רב-תחומי לטיפול בפעוטות וילדים עם לקות בשמיעה ובמשפחותיהם.