"אתם תורמים הם שומעים" – אירוע התרמה שנתי למען ילדי בית מיחא (19.11.17)

אתם תורמים הם שומעים - הזמנה לאירוע